Редизајн на мебел!

Редизајнирање на стар намештај за уникатен и единствен простор.