Пред и потоа

Задоволство ќе ни биде да учествуваме во процесот на разубавување на парче мебел од Вашето минато во современ дух. Вашата доверба секогаш ќе ни биде поттик за тоа!
Дел од прозводите кои ги редизајниравме: